Zakład Ekonomiki Małej Firmy | Wydział Historyczny