Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw | Wydział Historyczny