Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii | Wydział Historyczny

Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii

Telefon: +48 58 523 21 07
Symbol: 
H155

Kierownik Zakładu

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci