Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii | Wydział Historyczny

Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii

Telefon: +48 58 523 23 38
Symbol: 
H135

Kierownik Zakładu

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG