Zakład Historii Najnowszej Polski | Wydział Historyczny

Zakład Historii Najnowszej Polski

Telefon: +48 58 523 21 04
Symbol: 
H140

Kierownik Zakładu

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci