Zakład Historii Myśli i Kultury Politycznej | Wydział Historyczny

Zakład Historii Myśli i Kultury Politycznej

Telefon: +48 58 523 21 04
Symbol: 
H150

Kierownik Zakładu

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci