Zakład Dydaktyki Historii | Wydział Historyczny

Zakład Dydaktyki Historii

Telefon: +48 58 523 25 26
Symbol: 
H120

Kierownik Zakładu

Profesorowie nadzwyczajni UG