Pracownia Historii Współczesnych Ruchów Społeczno-Politycznych | Wydział Historyczny

Pracownia Historii Współczesnych Ruchów Społeczno-Politycznych

Telefon: +48 58 523 21 95
Symbol: 
H180

Kierownik Pracowni

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG