Administracja Centralna | Wydział Historyczny

Administracja Centralna

Rektorat
Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 24 00

Rektor

Telefon: +48 58 523 20 43, +48 58 523 24 07
Fax: +48 58 552 31 73

Prorektor ds. Kształcenia

Telefon: +48 58 523 20 36
Fax: +48 58 523 25 36

Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia

Prorektor ds. Studenckich

Telefon: +48 58 523 24 40
Fax: +48 58 523 25 36

Sekretariat Prorektora ds. Studenckich

Telefon: +48 58 523 24 40

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Telefon: +48 58 523 20 41
Fax: +48 58 523 24 37

Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką

Telefon: +48 58 523 20 18
Fax: +48 58 523 24 37

Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką

Kanclerz

Telefon: +48 58 523 20 08, +48 58 523 24 04
Fax: +48 58 523 23 07

Zastępca Kanclerza - Kwestor

Telefon: +48 58 523 20 05
Phone/fax: +48 58 552 30 51

Sekretariat Kwestora

Pracownicy