Instytut Historii | Wydział Historyczny

Instytut Historii

czwartek, 6 lipca 2017 roku, 8:37

Instytut Historii 

   Termin       zajęć     Kierunek/rok                      Przedmiot                      Prowadzący    Termin odpracowania                     zajęć
5.07.2017   konsultacje  dr. hab. Wojciech Gajewski, prof UG

7.07 godz. 12.00-13.00

10.07 godz. 10.00-11.00

  konsultacje   prof. dr hab. Bogusław Górka 10.07.2017r. g. 10.0-15.30
3.07.2017r   konsultacje dr hab. Piotr Perkowski, prof. UG 7.07.2017r. godz. 8.00-9.30
3.07 i 7.07.2017r.   konsultacje prof. dr hab. Beata Możejko  
26.06.2017   kosultacje  dr hab. Piotr Perkowski, prof.UG 30.06.17 w godz.8.30-10.00
21.06.2017   konsultacje  dr. hab. Wojciech Gajewski, prof.UG  
22.06.2017   konsultacje prof. dr. hab Igor Hałagida  
19.06.2017   konsultacje dr hab. Piotr Perkowski, prof. UG 9.00-10.30
14.06 i 21.06   konsultacje dr hab. Rafał Kubicki, prof. UG 13.06 (14.00-16.00), 23.06 (9.00-11.00)
14.06.2017.   konsultacje dr hab. Wojciech Gajewski, prof. UG do ustalenia
7.06.2017r.   konsultacje dr hab. Rafał Kubicki, prof. UG 9.06.2017r.
2.06.2017 HSSM I rok seminarium dr hab. Arkadiusz Janicki, prof UG 9.06.2017r godz.11.30
1-6.06.2017   zajęcia i konsultacje dr hab. Barbara Klassa, prof. UG do ustalenia
1.06.2017r.   wszystkie zajęcia dr hab. Józef Włodarski, prof. UG do ustalenia
1.06.2017   kosultacje dr hab. Barbara Klassa, prof. UG 8.06.17 w godz. 10.00-14.00
29.05.2017   Historia filozofii dr hab. Piotr Przybysz, prof, UG 5.06.2017r. egzamin przeprowadzi pan Rogoziecki
30.05.2017r.   zajecia i konsultacje dr Piotr Koprowski  
26.05.2017   konsultacje i zajęcia  prof. dr hab. Beata Możejko  do ustalenia
25.05.2017r,   konsultacje dr Anna Łysiak Łątkowska 23.05.2017r. g.11.30-13.00
25.05.2017r.   Historia powszechna XIX wieku dr Anna Łysiak-Łątkowska 30.05.2017r. g.16.45-18.15
25.05.2017r.   Historia i kultura państw basenu Morza Śródziemnego dr Anna Łysiak-Łątkowska 11.
19.05.2017r.   seminaria prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski 9.06.2017. godz. 15.00-18.00
19.05.2017r.   wszystkie zajęcia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG do ustalenia
16.05.2017r.   wszystkei zajęcia i konsultacje dr Piotr Koprowski do ustalenia
11.05.2017r.   wszystkie zajęcia i konsultacje prof. dr hab. Igor Hałagida do ustalenia
12.05.2017r   semiarium na krajoznawstwie i konsultacje dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG

10.05.2017r. godz. 9.45-11.15 seminarium;

10.05.2017r. godz.11.15-13.00 konsultacje

9.05.2017   wszystke zajęcia  dr Jarosław Drozd do ustalenia
9.05.2017 NSSL  Wstep do niemcoznawstwa dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk
wtorek 16 maja o godz. 11.45 przy wejściu głównym do Muzeum II Wojny Światowej.
12.05.2017   wszystkie zajęcia i konsultacje prof. dr hab. Beata Możejko
Seminarium z III KiTHSSL poniedziałek 8.05.17, godz. 15.00-16. 30, p.2.46 
Seminarium z II KiTHSSM 18.05.17,godz. 9. 45- 11.15, p.2.46
5.05.2017r.   konsultacje dr hab. Barbara Klassa, prof. UG 4.05.2017r. 12.00-14.00
28.04.2017r.   konsultacje dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG 8.05.17 godz. 12.00-16.00
28.04.2017r.   wszystkie zajęcia i konsultacje prof. dr hab. Eugeniusz Koko do ustalenia
27.04.2017     dr hab. Anna Paner, prof. UG w dniu 27.04 wszystkie zajęcia zgodnie z planem
28.04.2017r.   konsultacje i zajęcia prof. dr hab. Beata Możejko  
24.04.2017r.   konsultacje prof. dr hab. Beata Możejko  
21.04.2017r.   zmiana godzin konsultacji dr Anna Mazurkiewicz 21.04 godz.11.30-13.00
19.04.2017r. Niemcoznawstwo   dr Anna Sobecka do ustalenia
14.04.2017r.   zmiana terminu konsultacji dr hab. Barbara Klassa, prof. UG 13.04.2017r. g.12.00-14.00
11.04.2017r.   wszystkie zajecia dr hab. Dariusz Kaczor do ustalenia
8.05.2017   wykład ogólnoakademicki dr hab. Aleksander Hall, prof. WSIiZ do ustalenia
3.04.2017r   konsultacje dr hab. Arkadiusz Janicki 4.04.2017r. 13.00-15.00
3-4.04.2017r,   wszystkie zajęcia i konsultcje dr hab. Piotr Perkowski, prof. UG do ustalenia
6.04.2017r   wykład monograficzny dr hab. Iwona Sakowicz, prof. UG 8.06.2017
30.03.2017r NSSl I rok Historia obszaru dawnych Prus Wschodnich dr hab. J.A.Włodarski, prof. UG do ustalenia 
3-5.04.2017 r   zajęcia i konsultacje dr hab Sobiesław Szybkowski, prof.UG do ustalenia
30.03.2017r   zajęcia i konsultacje dr hab. Dariusz Kaczor, prof. UG do ustalenia
3.04.2017r.   zajęcia i konsultacje dr Magdalena Nowak 4.04. - 13.00-15.00 konsultacje; 6.04 - 11.30-13.00 - seminarium licencjackie
27-28.03.2017   zajęcia i konsultacje dr hab Sobiesław Szybkowski, prof. UG do ustalenia
27.03.2017 HSSL I rok Rozwój form dokumentacji aktowej mgr Paweł Nastrożny do ustalenia
22.03.2017r.   wszystkie zajęcia i konsultacje dr hab. Dariusz Dekański  
21.03.2017r.   wykład monograficzny dr Piotr Koprowski  
16.03.2017r.   zmiana godzin konsultacji dr hab. Barbara Klassa, prof. UG nowe godziny 12.30-14.30
9.03.2017r.   zajęcia dr hab. Marcin Kaleciński, prof. UG do ustalenia
10.03.2017r.   wszystkie zajęcia i konsultacje prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski 17.03.2017r. godzina 15.00-18.00
9.10.2017r.   wszystkie zajęcia i konsultacje dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG do ustalenia
9/10.03.2017r.   wszystkie zajęcia i konsultacje dr hab. Marek Smoliński, prof. UG do ustalenia
10.03.2017r.   wszystkie zajęcia i konsultacje prof. dr hab. Beata Możejko do ustalenia
10.03.2017r.   wszystkie zajęcia i konsultacje prof. dr hab. Błażej Śliwiński do ustalenia
3.03.2017r.   konsultacje dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG 6.03.2017r. godz.11.00-13.00

9.03.2017r.

zmiana godziny

  konsultacje dr hab. Barbara Klassa, prof. UG 9.03.2017r., godz. 11.00-13.00
1.03.2017r. Nemcoznawstwo, Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Obsługa ruchu turystycznego,

Marketing i badania marketingowe/Obsługa ruchu turystycznego

dr Anna Kalinowska - Żeleźnik do ustalenia ze studentami
24.02.2017r.   konsultacje i seminarium dr hab. Iwona Sakowicz, prof. UG do ustalenia z studentami
20-21.02.2017r.   wszystkie zajęcia i konsultacje dr hab. Piotr Perkowski, prof. UG do ustalenia ze studentami