Instytut Archeologii i Etnologii | Wydział Historyczny

Instytut Archeologii i Etnologii

poniedziałek, 20 listopada 2017 roku, 9:26

Instytut Archeologii i Etnologii

 Termin       zajęć

    Kierunek/rok

Przedmiot                      

Prowadzący Termin odpracowania zajęć
   
14.-17.11.2017 Etnologia zajęcia i konsultacje

prof. W. Bęben

po uzgodnieniu

20-21.11.2017 Archeologia zajęcia i konsultacje dr A. Strobin

po uzgodnieniu