Dyżury władz Wydziału: dziekana i prodziekanów | Wydział Historyczny

Dyżury władz Wydziału: dziekana i prodziekanów

czwartek, 6 lutego 2014 roku, 14:20

Dziekan

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki
tel./fax (58) 523-20-39, wew. 2039, e-mail: dziekan@historia.ug.edu.pl

Dyżur: Czwartek 11.30-13.00, piątek 8.00-9.30

Prodziekan ds. Nauki

prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski
tel./fax (58) 523-20-39, wew. 2039, e-mail: prodziekandsn@historia.ug.edu.pl

Dyżur: Poniedzialek 11.30-13.30, piątek 11.00-13.00

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów

prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński
tel./fax (58) 523-20-39, wew. 2039, e-mail: prodziekan@historia.ug.edu.pl

Dyżur: Poniedziałek 8.00 - 10.00, Wtorek 11.00 - 13:00

Na spotkanie z Prodziekanem proszę przynosić indeks!