Studia podyplomowe "Zakon krzyżacki i jego dziedzictwo kulturowe" | Wydział Historyczny

Studia podyplomowe Zakon krzyżacki i jego dziedzictwo kulturowe

środa, 8 października 2014 roku, 15:59

Charakterystyka: Studia są dwusemestralne, zajęcia odbywają się w soboty. Program Podyplomowych Studiów „Zakon krzyżacki i jego dziedzictwo kulturowe”, łącząc w sobie różne obszary wiedzy historycznej, wyposaża absolwenta w szeroką wiedzę i umiejętności. Po pierwsze –  dysponuje on wiedzą z zakresu dziejów i kultury zakonu krzyżackiego: ustroju i dziejów Zakonu i państwa zakonnego, architektury obronnej Zakonu, uzbrojenia i sztuki wojennej, kultury artystycznej Zakonu itp.; po drugie – potrafi te zagadnienia usytuować na szerszym tle dziejów kultury europejskiej w średniowieczu, dzięki wiedzy na temat dziejów ideologii krucjatowej, zakonów rycerskich, etosu rycerskiego, sztuki i architektury, a także na temat kultury państw sąsiadujących z Zakonem; po trzecie – dysponuje wiedzą z zakresu funkcjonowania mitu krzyżackiego w epoce nowoczesnej i jego oddziaływania na kulturę polityczną i artystyczną Polski, Niemiec i innych krajów naszego regionu, a także wiedzą na temat obecnego stanu zachowania i potencjału turystycznego zabytków sztuki i architektury krzyżackiej .

Program:

Zajęcia w wymiarze 210 godzin, w tym takie przedmioty, jak:

Historia zakonu i państwa krzyżackiego

Krucjaty i historia zakonów rycerskich

Etos rycerski w średniowieczu

Architektura obronna zakonu krzyżackiego

Kultura państw sąsiadujących z Zakonem

Epigrafika krzyżacka

Sztuka w orbicie Zakonu na tle europejskim

Architektura sakralna w państwie zakonnym

Wojskowość i uzbrojenie zakonu krzyżackiego w Prusach

Mit krzyżaków w polityce, ideologii i literaturze XIX i XX w.

Krzyżacy w sztuce kulturze wizualnej XIX i XX w.

Dziedzictwo Zakonu – na szlaku zamków krzyżackich

 

Kierownik studiów: prof. UG, dr hab. Rafał Kubicki

Czas trwania: dwa semestry 

Zasady naboru: aż do wyczerpania miejsc, według kolejności zgłoszeń.

Internetowa Rejestracja Kandydatów: od 01.06.2014 r. - 27.09.2014 r., pod adresem: http://ug.edu.pl/33679/zakon_krzyzacki_i_jego_dziedzictwo_kulturowe

Termin składania dokumentów: do 27 września 2013 roku

Pierwsze zajęcia: w  październiku 2013 roku

Przewidywane zakończenie cyklu: czerwiec 2014 roku

Opłaty: 1600 zł (za semestr)

Obsługa administracyjna: Lidia Muszyńska
0-58 523 20 23
hislm@ug.edu.pl