fbpx Studia podyplomowe "Wiedza o Oriencie" | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Studia podyplomowe "Wiedza o Oriencie"

Studia podyplomowe Wiedza o Oriencie

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 lipca 2020 roku, 15:42

Adresaci studiów: Studia adresowane są do osób, które posiadają ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia lub skończone jednolite studia magisterskie z historii lub innego pokrewnego kierunku, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Program zajęć: W czasie dwóch semestrów zajęć słuchacze uczestniczą, między innymi, w wykładach z zakresu: gospodarki współczesnych państw Bliskiego Wschodu, podstawowych wiadomości o islamie, współczesnych systemów politycznych państw Bliskiego Wschodu, dziejów bliskiego Wschodu do i po 1945 roku, współczesnych systemów prawnych w świecie islamu. Ponadto w programie studiów znalazły się lektoraty z języków: arabskiego i hebrajskiego. Zajęcia prowadzą renomowani badacze i wykładowcy z Wydziału Historycznego UG, Wydziału Ekonomicznego UG oraz Wydziału Prawa i Administracji UG.

Kierownik Studiów: dr hab. Przemysław Różański, prof. UG

Warunki rekrutacji: według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu.

Liczba uczestników: 35 osób

Rekrutacja:

Etapy:

  1. Rejestracja w IRK: od dnia 20.06.2020 r. do dnia 17.09.2020 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia 17.09.2020 r. do dnia 23.09.2020 Dokumenty należy składać w pokoju 502 w Rektoracie na ulicy Bażyńskiego 8, tel. 58 523 31 81
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 28.09.2020 r.

Obsługa administracyjna: mgr Lidia Muszyńska, pokój 502, budynek Rektoratu, ul. Jana Bażyńskiego 8, e-mail: lidia.muszynska@ug.edu.pl

Opłaty: 1600,00 zł za semestr (oraz zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych UG, uczelnia pobiera jednorazową opłatę dodatkową za wydanie świadectwa ukończenia studiów w wysokości 30 zł.).