fbpx Studia podyplomowe "Wiedza o Oriencie" | Wydział Historyczny

Studia podyplomowe "Wiedza o Oriencie" | Wydział Historyczny

Studia podyplomowe Wiedza o Oriencie

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 lutego 2020 roku, 10:07

Adresaci studiów: Studia adresowane są do osób, które posiadają ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia lub skończone jednolite studia magisterskie z historii lub innego pokrewnego kierunku, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Program zajęć: W czasie dwóch semestrów zajęć słuchacze uczestniczą, między innymi, w wykładach z zakresu: gospodarki współczesnych państw Bliskiego Wschodu, podstawowych wiadomości o islamie, współczesnych systemów politycznych państw Bliskiego Wschodu, dziejów bliskiego Wschodu do i po 1945 roku, współczesnych systemów prawnych w świecie islamu. Ponadto w programie studiów znalazły się lektoraty z języków: arabskiego i hebrajskiego.

Sekretariat 80–952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55, telefon do sekretariatu: 0 (prefix) 58 523-21-47 lub 523-22-25

Kierownik Studiów: dr Przemysław Różański

Obsługa administracyjna: Lidia Muszyńska; tel. 0 (prefix) 58 523-20-23

Warunki rekrutacji: według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu.

Liczba uczestników: 35 osób

Rekrutacja:

Etapy:

  1. Rejestracja w IRK: od dnia 16.06.2017 r. do dnia 29.09.2017 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia 20.06.2017 r. do dnia 2.10.2017 r.
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 3.10.2017 r.

Opłaty: 1600,00 zł za semestr (oraz zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych UG, uczelnia pobiera jednorazową opłatę dodatkową za wydanie świadectwa ukończenia studiów w wysokości 30 zł.)