fbpx Studia podyplomowe: Design w przestrzeni społecznej | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Studia podyplomowe: Design w przestrzeni społecznej

Studia podyplomowe: Design w przestrzeni społecznej

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 listopada 2018 roku, 20:38

W roku akademickim 2018/19 uruchamiamy drugą edycję trzysemestralnego studiów podyplomowych:

DESIGIN W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ

Studia podyplomowe DESIGN W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ to wspólna propozycja Akademii Sztuk Pięknych w GdańskuUniwersytetu Gdańskiego dla osób zainteresowanych designem. Unikatowa oferta edukacyjna została przygotowana w oparciu o współpracę zespołu naukowców i praktyków zajmujących się oddziaływaniem designu oraz wpływem procesów społecznych na współczesną kulturę. Interdyscyplinarne studia stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w dziedzinie analizowania i prognozowania trendów, projektowania przestrzeni, przedmiotów, usług oraz interakcji w kontekście obecnie zachodzących zmian społecznych i kulturowych. Ich adresatem są osoby, których zainteresowania, dotychczasowa praktyka lub plany zawodowe związane są z szeroko rozumianym designem, potrzebą zdobycia umiejętności opisu zjawisk oddziałujących na naszą wyobraźnię i przestrzeń społeczną.
Zapraszamy szczególnie absolwentów studiów artystycznych, humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, ale także architektów, menadżerów, kadrę zarządzającą procesem zmian w obszarze biznesu, administracji publicznej, w organizacjach „czwartego sektora”, dziennikarzy, a także projektantów pragnących poszerzyć swoje kompetencje.


Uczestnicy studiów dowiedzą się jak:
•    wykorzystać wiedzę naukową do systematyzowania i analizowania założeń projektowych
•    analizować trendy społeczne wpływające na zmianę stylów życia
•    formułować krytyczne opinie w oparciu o naukową analizę zjawisk
•    werbalizować spostrzeżenia w krótkiej i komunikatywnej formie
•    kompetentnie dyskutować o zmianach we współczesnej kulturze, społeczeństwie, przestrzeni miejskiej etc.
•    aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu rzeczywistości społecznej


Absolwenci opanują umiejętności w zakresie:
•    podstaw obsługi programów komputerowych, niezbędnych w projektowaniu (CAD/CAM)
•    wybranych aspektów projektowania przestrzeni (cultural landscape / environmental structures)
•    wybranych aspektów projektowania przedmiotu (product design / experimental design)
•    projektowania doświadczenia (UX – user experience / CX - customer experience)
•    opracowywania kompleksowych strategii projektowych
•    kreatywnej pracy w interdyscyplinarnych zespołach (design thinking)


Wykładowcy:
Kadrę dydaktyczną tworzą renomowani wykładowcy Wydziału Architektury i Wzornictwa, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Wydziału Historycznego i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a także zaproszeni eksperci zewnętrzni oraz specjaliści z wybranych dziedzin.
Zajęcia na drugiej edycji studiów rozpoczynają się w październiku 2018 w cyklu sobotnio-niedzielnych zjazdów dwa razy w miesiącu i mają charakter: wykładów konwersatoryjnych, seminariów, prac badawczych realizowanych w interdyscyplinarnych zespołach, praktycznych zadań artystycznych, projektowych i wdrożeniowych, prezentacji oraz dokumentacji działań twórczych.


Link: https://asp.gda.pl/pl/R_2018_19_studia_podyplomowe

design