Programy studiów | Wydział Historyczny

Programy studiów realizowane w 2013/2014 roku

środa, 8 października 2014 roku, 15:31

Studia I stopnia - Studia stacjonarne licencjackie

                    Historia, specjalność archiwistyczna i nauczycielska
                    Krajoznawstwo i turystyka historyczna
                    Niemcoznawstwo
                    Religioznawstwo
                    Archeologia
                    Etnologia 
                    Historia Sztuki

    Studia II stopnia - Stacjonarne Magisterskie Studia Uzupełniajace

                     Historia, specjalność edukacja regionalna i nauczycielska
                     Archeologia
                     Etnologia
                     Historia Sztuki