Pomoc materialna dla doktorantów | Wydział Historyczny

Rodzaje pomocy materialnej dla doktorantów

piątek, 15 września 2017 roku, 13:14

Terminy składania wniosków stypendialnych dla doktorantów:

 

  • Stypendium doktoranckie (Tylko I rok) - do 4 października 2017
  • Zwiększenie stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych - do 4 października 2017
  • Stypendium dla najlepszych doktorantów – do 4 października 2017
  • Stypendia socjalne - do 17 października 2017
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - do 17 października 2017

Wnioski należy składać w pokoju 2.28