Pomoc materialna dla doktorantów | Wydział Historyczny

Rodzaje pomocy materialnej dla doktorantów

środa, 25 stycznia 2017 roku, 8:42

Terminy składania wniosków stypendialnych dla doktorantów:

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów – wnioski do 10 lutego 2017 r.

Wnioski należy składać w pokoju 2.28

  • Zwiększone stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
  • Stypendia socjalne
  • Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Stypendia ministra
  • Zapomogi
  • Stypendia dla najlepszych doktorantów