Plan zajęć | Wydział Historyczny

Plan zajęć Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii w roku akademickim 2018/2019

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 lutego 2019 roku, 10:00

         Semestr letni

   I rok 

Godziny Prowadzący Przedmiot
8.00 - 9.30 dr Jacek Bielak
Dzieje i metody historiografii artystycznej
Instytut Archeologii i Etnologii (ul. Bielańska 5) - sala 107
9.45 – 11.15

ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. nadzw.

Metodyka interpretacji źródeł do historii starożytnej
Instytut Archeologii i Etnologii (ul. Bielańska 5) - sala 107
11.30 – 13.00

dr hab. Barbara Klassa , prof. nadzw.

Współczesne koncepcje historii / Metodologia nauk historycznych* - sala 107
15.00 – 16.30 promotorzy Seminarium  doktorskie
    Praktyka zawodowa
           II Rok
Godziny Prowadzący Przedmiot
09.45 – 11.15 dr Jacek Friedrich
Dzieło sztuki i przedstawienie wizualne jako źródło historyczne
Wydział Historyczny Gdańsk (ul. Wita Stwosza 55), sala 2.3
11.30 – 13.00 prof.  dr hab. Andrzej Kowalski
Filozofia
Wydział Historyczny Gdańsk (ul. Wita Stwosza 55), sala 2.3
13.15 - 14.45 dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka, prof. nadzw.
Social and economic issues of the Modern History
Wydział Historyczny Gdańsk (ul. Wita Stwosza 55), sala 2.3
15.00 – 16.30 promotorzy Seminarium  doktorskie
    Praktyka zawodowa
III Rok
Godziny Prowadzący Przedmiot
15.30 - 16.30 promotorzy Seminarium  doktorskie
    Praktyka zawodowa
IV Rok
Godziny Prowadzący Przedmioty
15.30 - 16.30 promotorzy Seminarium  doktorskie
    Praktyka zawodowa
 

         Semestr zimowy

            I  Rok
Godziny Prowadzący Przedmiot
09.45 – 11.15 dr hab. Lech Czerniak, prof. UG
Współczesne oblicze archeologii,
Instytut Archeologii i Etnologii (ul. Bielańska 5), sala 109
11.30 – 13.00

prof.  dr hab. Wojciech Bęben

Problemy badawcze antropologii kulturowej,
Instytut Archeologii i Etnologii (ul. Bielańska 5), sala 109
13.15 - 14.45

dr hab. Andrzej Woziński, prof. UG

Dydaktyka szkoły wyższej- wybrane zagadnienia/Podstawy dydaktyki szkoły wyższej
Instytut Archeologii i Etnologii (ul. Bielańska 5), sala 109
15.30 – 17.00 promotorzy Seminarium  doktorskie
    Praktyka zawodowa
           II Rok
Godziny Prowadzący Przedmiot
09.45 – 11.15 dr Tomasz Rembalski
Metodyka pracy w placówkach kultury, 
Wydział Historyczny Gdańsk ul. Wita Stwosza 55, s. 2.3
11.30 – 13.00 prof. dr hab. Beata Możejko
Metody badawcze historii średniowiecznej
Wydział Historyczny Gdańsk ul. Wita Stwosza 55, s. 2.3
13.15 - 14.45 Dr hab. Dariusz Kaczor, prof. UG
Warsztat badacza kultury życia codziennego w epoce nowożytnej
Wydział Historyczny Gdańsk  ul. Wita Stwosza 55, s. 2.3
15.30 – 17.00 promotorzy Seminarium  doktorskie
    Praktyka zawodowa
III Rok
Godziny Prowadzący Przedmiot
15.30 - 16.30 promotorzy Seminarium  doktorskie
    Praktyka zawodowa
IV Rok
Godziny Prowadzący Przedmioty
15.30 - 16.30 promotorzy Seminarium  doktorskie
    Praktyka zawodowa