Plan zajęć | Wydział Historyczny

Plan zajęć Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii w roku akademickim 2017/2018

środa, 4 października 2017 roku, 13:57

         Semestr zimowy

            I  Rok
Godziny Prowadzący Przedmiot
09.00 - 10.30 dr hab. Lech Czerniak, prof. UG

Współczesne oblicze archeologii,

Instytut Archeologii i Etnologii (ul. Bielańska 5), s. 108
10.45 - 12.15

prof.  dr hab. Wojciech Bęben

Problemy badawcze antropologii kulturowej , Instytut Archeologii i Etnologii (ul. Bielańska 5), s. 108
12.30 - 14.00

dr hab. Andrzej Woziński, prof. UG

Dydaktyka szkoły wyższej- wybrane zagadnienia/Podstawy dydaktyki szkoły wyższej

Instytut Archeologii i Etnologii (ul. Bielańska 5), s. 108
15.30 - 17.00 promotorzy Seminarium  doktorskie
    Praktyka zawodowa
           II Rok
Godziny Prowadzący Przedmiot
9.45 - 11.15 dr hab. Sławomir Kościelak, prof. nadzw.

Warsztat badacza kultury życia codziennego w epoce nowożytnej

Wydział Historyczny Gdańsk  ul. Wita Stwosza 55, s. 2.3
11.30 - 13.00 dr Tomasz Rembalski

Metodyka pracy w placówkach kultury, Wydział Historyczny Gdańsk ul. Wita Stwosza 55, s. 2.3

14.00 - 15.30 prof. dr hab. Beata Możejko

Metody badawcze historii średniowiecznej

Wydział Historyczny Gdańsk ul. Wita Stwosza 55, s. 2.3
15.30 - 17.00 promotorzy Seminarium doktorskie
    Praktyka zawodowa
III Rok
Godziny Prowadzący Przedmiot
15.30 - 17.00 promotorzy Seminarium doktorskie
    Praktyka zawodowa
IV Rok
Godziny Prowadzący Przedmioty
15.30 - 17.00 promotorzy Seminarium doktorskie
    Praktyka zawodowa