fbpx Ogłoszenia dla doktorantów | Wydział Historyczny

Ogłoszenia dla doktorantów | Wydział Historyczny

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 24 października 2017 roku, 13:35

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Pragniemy zaprosić wszystkich doktorantów Wydziału Historycznego UG (i nie tylko) do współtworzenia z nami kolejnego numeru „ARGUMENTA HISTORICA”!

Czekamy na teksty naukowe poświęcone dowolnej tematyce historycznej (przyjmujące formę artykułu, sprawozdania, omówienia, recenzji, polemiki, przyczynku, edycji tekstu źródłowego, itp.). W chwili obecnej grono recenzentów składa się z wielu naukowców, znawców różnych dziedzin, a naszym priorytetem jest pozyskiwanie kolejnych specjalistów.

Planujemy wydanie piątego numeru w trakcie roku akademickiego 2017/2018, w związku z czym prosimy o nadsyłanie drogą mailową do dnia 30 listopada 2017 r. zgłoszeń zawierających tematy publikacji oraz abstrakty (do 500 znaków ze spacjami), a do 30 grudnia 2017 r. – o przesyłanie całych tekstów (wraz ze streszczeniem w języku angielskim). Propozycje tematów oraz publikacje należy przesyłać na adres: argumenta-historica@wp.pl

Redakcja „Argumenta Historica”

Wykład Łukasza Szkwarka „Wykorzystanie oral history w badaniach nad lokalną historią Solidarności”

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 października 2017 roku, 10:09

Szkwarek

Rekrutacja do programu "English in Academia", organizowanego przez Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 października 2017 roku, 7:50

English in Academia

Program składa się z cyklu bezpłatnych warsztatów, na których młodzi naukowcy będą mieli okazję zapoznać się z zasadami rządzącymi anglosaskim dyskursem akademickim oraz przećwiczyć – pod okiem doświadczonych instruktorów – różne formy pisania i przemawiania w języku angielskim w kontekście działalności naukowej. Uczestnicy, którzy ukończą cały kurs, otrzymają certyfikaty.

Informacje o programie znajdą się na stronie www.obnt.pl.

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki (konferencja interdyscyplinarna)

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 października 2017 roku, 9:02

KOMUNIKAT I

Trwają zapisy na III Międzynarodową Konferencję Naukową: Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki (konferencja interdyscyplinarna) rózne możliwości publikacji od 5 do 25 pkt

Konferencja otrzymała patronat honorowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

KOMUNIKAT II

poszukujemy osób do monografii współautorskich 25 pkt - zostań współautorem monografii, zasugeruj swój temat

KOMUNIKAT III

przyjmujemy w trybie ciągłym do rozdziałów w monografii pod redakcją profesorów i doktorów

KOMUNIKAT IV

wydaj własną książkę, uczelni (pracujemy na ISBN-ach uczelnianych, naszych itp) każdą ofertą dopasowujemy do Twoich potrzeb

KOMUNIKAT V

zapraszamy do naszej księgarni naukowej i popularnonaukowej

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie

Wydawnictwo Naukowe Sophia

 

dr Monika Jaworska, mgr Anna Kowalczyk

tel. 32 787 45 75, 791 999 596

sekretariat@sophiabauty.pl

Png 1  png 2 png 3

 

Forum Młodych Badaczy Historii Miast

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 6 października 2017 roku, 9:04

Forum Młodych Badaczy Historii Miast, odbędzie się w przyszłym roku (7.06.2018 r.) w Toruniu. Forum poprzedzi obrady Zespołu Historii Miast Polskiej Akademii Nauk (8-9.06.2018 r.). Zaproszenie do wzięcia udziału w Forum kierujemy do młodych badaczy historii miast, historii urbanistyki i geografii historycznej.

Z wyrazami szacunku, 

Organizatorzy: Julia Możdżeń, Anna Marynowska i Piotr Kołodziejczak

Informacje:

Cykl szkoleń w ramach Akademii Młodego Badacza

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 października 2017 roku, 8:41

Komunikat dla doktorantów!

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 września 2017 roku, 11:36

 Od dnia 18.09.br. /wtorek/ można przedłużać legitymacje doktoranckie.

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 września 2017 roku, 13:43

Terminy składania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2017/2018:

·         stypendium doktoranckie (tylko I rok!) - do 4 października 2017 r.

·         zwiększenie stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych - do 4 października 2017 r.

·         stypendium dla najlepszych doktorantów - do 4 października 2017 r.

·         stypendia socjalne - do 17 października 2017 r.

·        stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - do 17 października 2017 r.

Wnioski należy składać do dziekanatu, pok. 2.28

Nagroda Rektora dla doktorantów

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 września 2017 roku, 9:42

Na podstawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała nr 55/14 Senatu UG z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego) nagroda Rektora jest przyznawana doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego raz w roku (pod koniec roku kalendarzowego) za osiągnięcia z roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku,.

Doktoranci zainteresowani przyznaniem nagrody Rektora składają wnioski wraz z udokumentowanym wykazem osiągnięć (zgodnie z § 4 Uchwały) oraz opinią właściwego Dziekana do Kierowników Studiów Doktoranckich.

Wnioski należy składać do dziekanatu, pok. 2.28  -  do dnia 20 października 2017 roku.

UWAGA: Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 sierpnia 2017 roku, 11:24

 

Proszę o zapoznanie się z treścią komunikatu pod adresem http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendio...

 

Doktorant przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Termin składania wniosków w dziekanacie – 15 września 2017 r.

Strony