fbpx Ogłoszenia dla doktorantów | Wydział Historyczny

Ogłoszenia dla doktorantów | Wydział Historyczny

Ogłoszenie dot. finansowania projektów z subwencji budżetowej dla młodych naukowców i doktorantów

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 26 marca 2020 roku, 12:26
AKTUALIZACJA - 26.03.2020:
 
Uwaga doktoranci !
składanie wniosków na badania własne 2020 zostaje przedłużone do 10 kwietnia br. włącznie /piątek/. Wniosek, oświadczenie i opinię promotora proszę przesyłać na adres mailowy: d.szumilo@ug.edu.pl

 

Informujemy, że do dnia 27 marca 2020 r. młodzi naukowcy oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą składać w dziekanacie Wydziału Historycznego wnioski o finansowanie projektów z subwencji budżetowej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich ("młody naukowiec" - osoba, która nie ukończyła 35 roku życia).
 
Więcej informacji w załączniku.
ZałącznikWielkość
PDF icon Ogłoszenie687.63 KB

Dofinansowania od Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 stycznia 2020 roku, 12:27
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informuję, że każdy doktorant, wydziałowa rada doktorantów oraz organizacja doktorancka (np. koło naukowe doktorantów) ma prawo ubiegać się o przyznanie dofinansowania od Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. Zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego (zatwierdzonego przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w zarządzeniu nr 104/R/19 z dnia 22 listopada 2019 roku) oraz Regulaminem Komisji Budżetowej Rady Doktorantów (zatwierdzonym przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 27 listopada 2019 roku) dofinansowania są przyznawane na działalność naukową lub organizacyjną. 
 
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskiwania dofinansowań zostały przedstawione doktorantom podczas otwartego spotkania, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 17:00 w s. 411 (IV p.) w rektoracie. Licznie zgromadzeni doktoranci uzyskali odpowiedzi na zadane pytania. Ponadto, zostali poinformowani, że otrzymają dokument (instrukcję), który będzie zawierał opis procedury ubiegania się o dofinansowanie od wyżej wymienionej Komisji. 
 
W załączeniu przesyłam Państwu przedmiotowy dokument wraz z uprzejmą prośbą o przesłanie go do wszystkich doktorantów Państwa Wydziału. Ponadto, załączam obowiązujący Regulamin Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
Szczegółowe informacje (w tym formularze wniosków) znajdują się w zakładce „dofinansowanie” na stronie: http://www.radadoktorantow.ug.edu.pl 
 
W razie wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt z sekretarzem Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego – mgr Justyną Stiepanow (jstiepanow@gmail.com) lub bezpośrednio ze mną (piotr.zielinski@ug.edu.pl
 
W załączeniu przesyłam również dokument poświęcony EUROPEJSKIEJ KARCIE NAUKOWCA na Uniwersytecie Gdańskim.
 
Z wyrazami szacunku i uznania,
Piotr Zieliński
 
---
mgr Piotr Zieliński
Przewodniczący Rady Doktorantów
Uniwersytetu Gdańskiego
 

Informacja o spotkaniu dotyczącym dofinansowań dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 stycznia 2020 roku, 11:48

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że w dniu 16 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 17:00 w s. 411 (IV p.) w rektoracie przy ul. Jana Bażyńskiego 8 w Gdańsku odbędzie się spotkanie Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego z doktorantami naszej uczelni.

 

Serdecznie zapraszam wszystkich doktorantów, zarówno uczestników studiów doktoranckich, jak i doktorantów szkół doktorskich. Podczas spotkania zostaną przedstawione informacje dotyczące procedury ubiegania się przez doktorantów o dofinansowanie od wyżej wymienionej Komisji. Uprzejmie przypominam, że każdy doktorant, wydziałowa rada doktorantów, rada doktorantów szkoły doktorskiej oraz organizacja doktorancka ma prawo wnioskować o przyznanie środków na prowadzoną przez siebie działalność.

 

Spotkanie będzie również poświęcone Europejskiej Karcie Naukowca na Uniwersytecie Gdańskim (https://ug.edu.pl/ekn)

 

Z wyrazami szacunku,

Piotr Zieliński

 

7 numer czasopisma "Progress" - zgłoszenia

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 października 2019 roku, 8:17

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do 7 numeru czasopisma "Progress" wydawanego na Uniwersytecie Gdańskim. Publikacja jest bezpłatna a czasopismo ma formę papierową i elektroniczną. 

Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Wersja elektroniczna od najbliższego numeru znajdzie się na Platformie Czasopism UG.

 

Przyjmujemy artykuły studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych (do 5 lat po obronie doktoratu) z obszarów nauk humanistycznych i społecznych. 

 

Na podstawie aktualnych uregulowań prawnych MNiSW za publikacje w czasopiśmie "Progress" przyznawanych jest 5 pkt.

Termin nadsyłania artykułów mija 10 grudnia 2019 roku a planowany termin ukazania się czasopisma to koniec czerwca 2019 roku.

Wszelkie informacje związane z  wymogami edytorskimi znajdują się pod adresem: https://zatokanauki.pl/dla-autorow/

artykuły należy wysłać na adres dominik.bien@ug.edu.pl.

 

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

 

Z poważaniem,

 

Dominik Bień

Redaktor naczelny

 

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w UG

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 października 2019 roku, 12:12

Dyżur Kierownika Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 15 października 2019 roku, 11:52
Dyżur Kierownika Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020:
 
w czwartki ( 24 października, 7 i 21 listopada, 5 i 19 grudnia, 16 i 30 stycznia)
w godz. 16.00-18.00, pok. 2.59 na W. Historycznym UG, ul. Wita Stwosza 55
 
Wyjątkowo 24 pażdziernika 2019 r. dyżur odbędzie się w Instytucie Historii Sztuki w Gdańsku na ul. Bielańskiej 5, pok. 63.

Zmiana wzoru wniosku wyjazdowego

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 listopada 2019 roku, 10:11
Szanowni Państwo,
 
W związku z wejściem w życie z dniem 1.10.2019 Regulaminu podróży służbowych odbywanych poza granice kraju, uprzejmie informuję, że zmienił się wzór wniosku wyjazdowego. 
Poniżej bezpośredni link do Zarządzenia Rektora UG:
 
 
Regulamin precyzuje także procedurę wyjazdową oraz wprowadza dodatkową (oprócz zgody przełożonego i dysponenta środków) akceptację biura odpowiedzialnego merytorycznie oraz kontrasygnatę finansową Kwestury. Ze względu na wydłużenie procedury wyjazdowej wnioski należy składać najpóźniej 14 dni przed planowanym wyjazdem.
Proszę o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem.
Wszystkie wnioski niezgodne ze wzorem lub nieprawidłowo wypełnione będą odsyłane.
 
 
 
ZałącznikWielkość
Plik Umowa do wniosku o wyjazd zagraniczny18.67 KB

Terminy składania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2019/2020 - dla doktorantów

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 października 2019 roku, 15:10

UWAGA DOKTORANCI!

Terminy składania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2019/2020:

stypendium doktoranckie: do 4 października 2019 r.  (tylko II i III rok!)

zwiększenie stypendium doktoranckiego (tzw. stypendium projakościowe): do 4 października 2019 r.  

stypendium Rektora dla doktorantów: do 14 października 2019 r.  

stypendium socjalne: do 15 października 2019 r.  

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:  do 15 października 2019 r.   

 

Dokładnie wypełnione, kompletne wnioski wraz z odpowiednią klauzulą informacyjną należy składać w Dziekanacie Wydziału Historycznego (pok. 2.28) w godz. 10.00 – 13.00

Finansowanie projektów z subwencji budżetowej (2019)

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 8 lipca 2019 roku, 11:39

Uprzejmie informujemy, że do dnia 19 lipca 2019 r. młodzi naukowcy oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą składać w dziekanacie Wydziału Historycznego UG wnioski o finansowanie projektów z subwencji budżetowej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich ("młody naukowiec" - osoba, która nie ukończyła 35 roku życia). 

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia i (w przypadku doktorantów) opinię promotora dotyczącą projektu. Termin wydatkowania i rozliczenia środków upływa 31 grudnia 2019 r.

Regulamin, wzór wniosku, oświadczenia oraz kategorie wydatków dostępne są na stronie internetowej Wydziału Historycznego UG, w zakładce Działalność naukowa.

Informacja o postępowaniu w sytuacjach trudnych

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 czerwca 2019 roku, 10:31
Informacja o zasadach rozwiązywania konfliktów, a także reagowania na przypadki zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, jak również wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec członków kadry prowadzącej kształcenie i studentów oraz sposobach pomocy jej ofiarom.
 
 
ZałącznikWielkość
PDF icon Informacja o postępowaniu w sytuacjach trudnych192.47 KB

Strony