fbpx studenckie życie | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

studenckie życie

studenckie życie

Rekrutacja na wyjazd Staff Mobility for Teaching – umowa STA Erasmus+ KA107 Ukraina 2019-2022

Koordynator Erasmus + dla umowy KA 107 Ukraina 2019-2021 ogłasza z dniem 26.11.2021 rekrutację wśród pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Historycznego na wyjazd STA do Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie w semestrze letnim 2021/2022.

Szanowni Studenci,

w celu zapewnienia Wam powszechnego dostępu do ubezpieczeń NNW i OC informujemy o przygotowanym przez firmę InterRisk na zlecenie Parlamentu Studentów UG pakiecie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów, w tym np. w zakresie odpowiedzialności cywilnej podczas odbywania praktyk oraz w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie obejmuje: rok akademicki 2021/2022 (do 30.09.2022)

Szanowni Państwo,

Trwająca od zeszłego roku pandemia COVID-19 dała się nam we znaki. Wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie wspólnoty uniwersyteckiej i szybkim powrocie do normalnego funkcjonowania. 

W związku z tym Uniwersytet Gdański uruchamia w dniach 5-12 października mobilny punkt szczepień dla studentów. Szczepienia będą realizowane w budynku Wydziału Chemii (ul. Wita Stwosza 63) w godzinach 10:00-13:00.

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym newsletterem prezentującym zbliżające się aktywności organizowane przez European University of the Seas, SEA-EU. Dokument jest interaktywnym PDF-em (zdjęcia i pola "jak dołączyć" prowadzą do szczegółowych opisów wydarzeń).

A w nim m.in.:

logotyp

Wykaz studentów, którym przyznano miejsce w DS - 2019/2020
 
L.p. Nr indeksu DS nr:
1. 265084 5
2. 247920 6
3.
logotyp
Program MOST – rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2019/2020

1
 
logo
Studenci kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna I i II stopnia
 
Władze Wydziału Historycznego oraz Dyrekcja Instytutu Historii serdecznie zapraszają studentów kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna pierwszego stopnia ( I,II i III roku) i drugiego stopnia (I i II roku) na spotkanie: