Stypendia socjalne | Wydział Historyczny

Stypendia socjalne

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 października 2018 roku, 8:13

Stypendia socjalne przyznawane są przez Wydziałowe Komisje Stypendialne na wniosek studenta. Otrzymywanie świadczenia uzależnione jest od dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny.

  1. Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960,00 zł.
    Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:
  • 620 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł
  • 540 zł          - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł
  • 470 zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł
  1. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960 zł.
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

  • 730 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł
  • 650 zł          - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł
  • 580 zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do obliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny znajduje się w Rozdziale V Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG.