Sprawozdanie z działalności naukowo - badawczej w roku ak. 2018/2019