Siódmy Światowy Kongres Studiów Polskich

Siódmy Światowy Kongres Studiów Polskich 

(Seventh World Congress on Polish Studies)

 

1

Termin: 14-16 czerwca 2019 r.
 
Miejsce: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
 
Organizatorzy: Polski Instytut Naukowy w Ameryce (Polish Institute of Arts and Sciences of America) z siedzibą w Nowym Jorku oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
 
Termin zgłaszania referatów oraz sesji: 15 marca 2019 r. do prof. Jamesa Puli jpula@pnw.edu
 
Call for Papers w języku angielskim:  http://www.piasa.org/ 
 
Zapraszamy do zgłaszania kompletnych sesji lub indywidualnych referatów w dowolnej dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych lub ekonomicznych. Organizatorom szczególnie zależy na sesjach porównawczych, które lokują doświadczenia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w szerszym kontekście. Tematem konferencji są „Rocznice", gdyż rok 2019 doskonale nadaje się do refleksji nad wieloma różnymi momentami w dziejach, które można interpretować jako przełomowe. Poszczególne referaty nie muszą się skupiać wyłącznie na Polsce lub polskiej diasporze, a do udziału w konferencji zachęca się badaczy z różnych ośrodków, regionów i krajów.
 
Każda sesja zaplanowana jest na 90 minut. W jej ramach przewiduje się trzy referaty, każdy po 20 minut. Językiem konferencji jest język angielski. Dopuszczalne są sesje także w j. polskim. Sesje muszą być albo w całości po angielsku, albo po polsku. Sale konferencyjne będą wyposażone w rzutniki multimedialne. Aby przesłać referat lub kompletną sesję, prosimy o przesłanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, przynależności instytucjonalnej, wstępnego tytułu referatu oraz abstraktu (jeden akapit). Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do wniesienia opłaty konferencyjnej. Opłata wynosi 80$, zaś dla studentów (w tym także doktorantów): 20$. Opłata za udział w sobotnim bankiecie – dodatkowo 75$.
 
 
 
Załącznik Rozmiar
Program konferencji 9.68 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 4. luty 2019 - 09:11; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski Ostatnia zmiana: piątek, 27. Wrzesień 2019 - 08:53; osoba wprowadzająca: Wacław Kulczykowski