Sekretariat Dziekana | Wydział Historyczny

Sekretariat Dziekana

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 8 stycznia 2019 roku, 10:59

DZIEKANAT WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO - SEKRETARIAT DZIEKANA

ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk, tel./fax 58 523 20 39

WU

mgr Wioletta Urbanek - kierownik 

tel. 58 523 21 67, wew. 21 67, e-mail: dziekanat@historia.ug.edu.pl, p. 2.29

DS

mgr Danuta Szumiło - Studia Doktoranckie Historii, Historii Sztuki i Archeologii oraz przewody doktorskie

tel. 58 523 20 39, wew. 20 39, e-mail: d.szumilo@ug.edu.pl - p. 2.28

AK

Anna Krause - EZD, praktyki studenckie, stypendia doktoranckie

tel. 58 523 20 39, wew. 20 39, e-mail: anna.krause@ug.edu.pl - p. 2.28
LM mgr Lidia Muszyńska - koordynator ds. modułu kształcenia i promocji tel. 58 523 20 23, wew. 20 23, e-mail: hislm@ug.edu.pl - p. 2.57
AJ

mgr Dominik Walczak - obsługa techniczna i informatyczna 

tel. 58 523 22 37, wew. 22 37, e-mail: dominik.walczak@ug.edu.pl - p. 2.54
AJ mgr Wacław Kulczykowski - promocja

tel. 58 523 24 27, wew. 24 27, e-mail: waclaw.kulczykowski@ug.edu.pl
- p. 2.30