Dziekanat Wydziału Historycznego - Biuro Dziekana | Wydział Historyczny

Dziekanat Wydziału Historycznego - Biuro Dziekana

środa, 26 kwietnia 2017 roku, 11:51

DZIEKANAT WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO - BIURO DZIEKANA

ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk, tel./fax 58 523 20 39

WU

mgr Wioletta Urbanek - kierownik 

tel. 58 523 21 67, wew. 21 67, e-mail: dziekanat@historia.ug.edu.pl, p. 2.29

DS

mgr Danuta Szumiło - Studia Doktoranckie Historii, Historii Sztuki i Archeologii oraz przewody doktorskie

tel. 58 523 20 39, wew. 20 39, e-mail: d.szumilo@ug.edu.pl - p. 2.28

AK

Anna Krause

tel. 58 523 20 39, wew. 20 39, e-mail: anna.krause@ug.edu.pl - p. 2.28
LM mgr Lidia Muszyńska - koordynator ds. modułu kształcenia i promocji tel. 58 523 20 23, wew. 20 23, e-mail: hislm@ug.edu.pl - p. 2.54
AJ Aleksander Jafra -obsługa techniczna i informatyczna 

tel. 58 523 22 37, wew. 22 37, e-mail: hisaj@ug.edu.pl - p. 2.54