fbpx Dobromiła Rzyska - Laube | Wydział Historyczny

Dobromiła Rzyska - Laube | Wydział Historyczny

Dobromiła Rzyska - Laube

Uchwałą Rady Dyscypliny nauki o sztuce Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 2019 roku

Dobromiła Rzyska - Laube

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zbiory artystyczne polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim od końca XVIII wieku po czasy dzisiejsze”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie nauki o sztuce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska

Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Ziemba, dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK

Gdańsk, 21 lutego 2020 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja dr hab. de Rosset4.64 MB
PDF icon Recenzja prof. Ziemba10.14 MB
PDF icon Streszczenie284.59 KB
Data publikacji: czwartek, 12 września 2019 roku, 13:49
Ostatnia modyfikacja: piątek, 21 lutego 2020 roku, 13:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Danuta Szumiło
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski