fbpx Roman Józef Dzięgielewski | Wydział Historyczny

Roman Józef Dzięgielewski | Wydział Historyczny

Roman Józef Dzięgielewski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 września 2018 roku

magister filologii klasycznej

Roman Józef Dzięgielewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przygotowanie młodzieży do podróży akademickich w XVI – XVIII wieku na podstawie traktatów apodemicznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia nowożytna

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Sławomir Jacek Kościelak, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Szarmach, ks.prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

Dyplom nr 4327.


Gdańsk, 02 grudnia 2019 r.