Marcin Jan Szczepan | Wydział Historyczny

Marcin Jan Szczepan

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 marca 2017 roku

magister Historii

Marcin Jan Szczepan

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Biskupi kujawscy wobec misji pruskiej w XII i na początku XIII wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marek Smoliński, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Białuński, dr hab. Sobiesław Robert Szybkowski, prof. UG

Dyplom nr 4147.


Gdańsk, 30 marca 2017 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja prof. Białuńskiego2.14 MB
PDF icon recenzja prof. Szybkowskiego2.98 MB