fbpx Marta Urszula Dziedzic | Wydział Historyczny

Marta Urszula Dziedzic | Wydział Historyczny

Marta Urszula Dziedzic

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 czerwca 2017 roku

mgr Historii w zakresie specjalności archiwalnej

Marta Urszula Dziedzic

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„"Stare Inflanty" w rosyjskim piśmiennictwie historycznym (koniec XVIII - początek XX wieku)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Katarzyna Błachowska, prof.UW, dr hab. Barbara Klassa, prof.UG

Dyplom nr 4173.


Gdańsk, 27 lipca 2017 r.