Marek Tadeusz Wawrzynkowski | Wydział Historyczny

Marek Tadeusz Wawrzynkowski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 marca 2017 roku

magister Historii

Marek Tadeusz Wawrzynkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Relacje Wojska Polskiego z ludnością cywilną na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII, w latach 1921 - 1939”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mieczysław Nurek

Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Stanisław Rezmer, prof. dr hab. Jerzy Marian Przybylski

Dyplom nr 4148.


Gdańsk, 30 marca 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie w j. angielskim14.48 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie w j. polskim52.53 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja prof. Rezmera1.75 MB
PDF icon recenzja prof. Przybylskiego1.25 MB