Janusz Józef Trupinda | Wydział Historyczny

Janusz Józef Trupinda

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 stycznia 2017 roku

doktor nauk humanistycznych w zakresie historii

Janusz Józef Trupinda

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Studia nad zamkami zakonu krzyżackiego w Prusach w wymiarze ideologicznym (wystrój) oraz funkcjonalnym (organizacja życia, układ przestrzenny)”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Janusz Stefan Tandecki , dr hab. Marian Dygo, prof. UW, dr hab. Maciej Dorna

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Tomasz Kazimierz Jasiński

Dyplom nr 859.


Gdańsk, 30 stycznia 2017 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek438.51 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon autoreferat w j.polskim6 MB

Self-presentation

ZałącznikWielkość
PDF icon autoreferat w j.angielskim6.05 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon powołanie komisji habilitacyjnej269.96 KB

Harmonogram