fbpx Katarzyna Emilia Matwiejczyk | Wydział Historyczny

Katarzyna Emilia Matwiejczyk | Wydział Historyczny

Katarzyna Emilia Matwiejczyk

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2009 roku

Katarzyna Emilia Matwiejczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Geneza i organizacja rejestrów Kozaków Zaporoskich do 1648 roku w świetle planów polityczno-wojskowych Rzeczypospolitej.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia nowożytna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski, prof. dr hab. Władysław Andrzej Serczyk

Dyplom nr 3083.


Gdańsk, 20 marca 2009 r.