fbpx Olga Wiśniewska | Wydział Historyczny

Olga Wiśniewska | Wydział Historyczny

Olga Wiśniewska

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 lipca 2008 roku

Olga Wiśniewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Związki gospodarcze Norwegii z Gdańskiem i Szczecinem w II połowie XIX wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia XIX wieku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Gabriela Majewska

Recenzenci: prof. UMK, dr hab. Emilia Denkiewicz-Szczepaniak, prof. dr hab. Edward Wlodarczyk

Dyplom nr 3019.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.