fbpx Zofia Wiewióra | Wydział Historyczny

Zofia Wiewióra | Wydział Historyczny

Zofia Wiewióra

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2007 roku

Zofia Wiewióra

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Święty Wojciech w piśmiennictwie Pomorza Wschodniego do końca XVIII wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia średniowiecza

Promotor w przewodzie doktorskim: ks. dr hab. Jan Wiśniewski, prof. UWM

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Obremski, prof. dr hab. Błażej Śliwiński

Dyplom nr 2828.


Gdańsk, 24 lipca 2007 r.