fbpx Jacek Kriegseisen | Wydział Historyczny

Jacek Kriegseisen | Wydział Historyczny

Jacek Kriegseisen

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 2005 roku

Jacek Kriegseisen

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Złotnictwo elbląskie od  XIV do  początku XIX wieku (do1827 r.)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edmund Kizik

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Bogucka, dr hab. Józef Arno Włodarski, prof. UG

Dyplom nr 2613.


Gdańsk, 30 grudnia 2005 r.