fbpx Paweł Głuszek | Wydział Historyczny

Paweł Głuszek | Wydział Historyczny

Paweł Głuszek

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 października 2005 roku

Paweł Głuszek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rybołóstwo na  Pomorzu Gdańskim w XII - XIII wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Błażej Śliwiński

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, prof. dr hab. Józef Śliwiński

Dyplom nr 2584.


Gdańsk, 07 listopada 2005 r.