fbpx Jarosław Drozd | Wydział Historyczny

Jarosław Drozd | Wydział Historyczny

Jarosław Drozd

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 2005 roku

Jarosław Drozd

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Społeczność żydowska w Gdyni w okresie międzywojennym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Stegner

Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Widernik, dr hab. Mariusz Wołos

Dyplom nr 2617.


Gdańsk, 30 grudnia 2005 r.