fbpx Joanna Bramley | Wydział Historyczny

Joanna Bramley | Wydział Historyczny

Joanna Bramley

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 października 2004 roku

Joanna Bramley

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Johann Reinhold Forster i Johann George Adam Forster XVIII-wieczni pomorscy badacze wysp Południowego Pacyfiku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Groth

Recenzenci: dr hab. Jerzy Grobis, prof. UŁ, prof. dr hab. Lech Mokrzecki

Dyplom nr 2452.


Gdańsk, 25 października 2004 r.