fbpx Sławomir Cenckiewicz | Wydział Historyczny

Sławomir Cenckiewicz | Wydział Historyczny

Sławomir Cenckiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 stycznia 2003 roku

Sławomir Cenckiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Tadeusz Katelbach (1897-1977). Biografia polityczna”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Wapiński

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Mroczko, doc. dr hab. Tadeusz Wolsza

Dyplom nr 2219.


Gdańsk, 19 lutego 2003 r.