fbpx Historia sztuki - stacjonarne II stopnia | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Historia sztuki - stacjonarne II stopnia

Historia sztuki

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Historia sztuki
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Historyczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia na historii sztuki kładą nacisk na wszechstronne wykształcenie humanistyczne.
 • Wykwalifikowana kadra realizuje programy studiów umożliwiające poznawanie dziejów sztuki powszechnej i polskiej 
 • Celem studiów jest nabycie umiejętności analizy dzieł sztuki
 • poruszania się w świecie kultury wizualnej
 • wykształcenie zdolności sytuowania obrazów w kontekście społecznym i kulturowym
 • dostrzeganie oraz rekonstruowanie długofalowych przemian procesów artystycznych
 • studenci mogą fakultatywnie korzystać ze zorganizowanych form poznawania sztuki, uczestnicząc w wyjazdach krajowych i zagranicznych pod opieką kadry naukowej. Przy Instytucie Historii Sztuki UG aktywnie działa Koło Naukowe realizujące własne programy naukowo-badawcze (konferencje, wystawy i inne wydarzenia kulturalne).

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Ukończenie historii sztuki stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w obszernym sektorze kultury i edukacji:
 • muzeach
 • galeriach
 • obsłudze ruchu turystycznego
 • wydawnictwach artystycznych
 • środkach masowego przekazu
 • urzędach konserwatorskich
 • referatach i wydziałach kultury jednostek samorządowych lub centralnych
 • urzędach celnych
 • właściwych wydziałach policji i innych służb państwowych zwalczających przemyt dzieł sztuki
 • a także w edukacji szkolnej różnego szczebla.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Konkurs ocen na dyplomie – max 40 pkt 1)

2. Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu studiów I stopnia na kierunku historia sztuki – max 60 pkt

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych z zakresu: dyscyplin humanistycznych, dyscyplin artystycznych, sztuk plastycznych lub architektury.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 1

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
17 września 2020 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 
21 września 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
22 września 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
30 września 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 10 września
pon., śr., czw., pt.: 09:00-13:00, wt.: 11:00-15:00
Wydział Historyczny, Instytut Archeologii i Etnologii oraz Instytut Historii Sztuki
ul. Bielańska 5, pok. 53
80-851 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 37 40

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
05 października 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
07 października 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
15 października 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

Od 30.09.2020r. do 14.10.2020r.
Pon.,Śr.,Czw.,Pt. godz. 09.00 - 13.00,Wt. godz. 11.00 - 15.00
Wydział Historyczny, Instytut Archeologii i Etnologii oraz Instytut Historii Sztuki
ul. Bielańska 5, 53
80-851 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 37 40

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 22 września 2020 roku, 14:41