fbpx Historia - stacjonarne II stopnia | Wydział Historyczny

Historia - stacjonarne II stopnia | Wydział Historyczny

Historia

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Historia
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Historyczny

Strona WWW Wydziału: http://www.historia.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 

Studia prowadzi wykwalifikowana kadra, a Wydział Historyczny należy do najlepszych w Polsce (kategoria A). Proponowane są dwie specjalności:

  • nauczycielska w zakresie historii oraz WOS – dająca możliwość uzyskania kompleksowego przygotowania pedagogicznego zgodnego z aktualnymi standardami kształcenia nauczycieli, powiązanie kształcenia teoretycznego z praktycznym w placówkach oświatowych (tzw. szkoły ćwiczeń), praktyki pedagogiczne na wszystkich szczeblach edukacyjnych, uzyskanie uprawnień do nauczania dwóch przedmiotów (historii i WOS). Specjalność jest dostępna tylko dla osób, które ukończyły studia I stopnia o specjalności nauczycielskiej;
  • współczesne muzeum – przygotowująca do pracy w nowoczesnych placówkach muzealnych i instytucjach kulturalnych. W ramach przedmiotów specjalizacyjnych studenci zdobywają wiedzę w zakresie  podstaw prawnych ochrony dóbr kultury, w zakresie konserwacji muzealiów oraz  organizacji wystaw i zarządzania w muzeum.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Instytucje oświatowe (szkoły wszystkich typów, placówki oświatowo-wychowawcze, instytucje edukacyjne), muzea, instytucje kulturalne, jednostki administracji publicznej i pozarządowej, media, instytucje naukowe, organizacje polityczne.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)

2. Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia 2)

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu. 

2) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Wymagane dokumenty

Opłata rekrutacyjna

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 grudnia 2019 roku, 13:01