Historia - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Wydział Historyczny

Historia

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
Zdjęcie Historia
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Historyczny

Strona WWW Wydziału: http://www.historia.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Studia prowadzi wykwalifikowana kadra, a Wydział Historyczny należy do najlepszych w Polsce (kategoria A). Studia I stopnia prowadzone w formie studiów niestacjonarnych na kierunku Historia kształcą w specjalności „Współczesne systemy zarządzania dokumentacją”. Oznacza to, że w trakcie studiów student ma możliwość nie tylko zdobycia wiedzy w zakresie kursu historii powszechnej i Polski od starożytności do XX wieku, ale również zdobycia specjalistycznej wiedzy w zakresie archiwistyki. W programie studiów przewidziane są takie przedmioty specjalistyczne jak m.in. „Zarządzanie dokumentacją we współczesnym biurze”, „Elektroniczne systemy zarządzania w archiwach”, czy „Prawne aspekty zarządzania dokumentacją”.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwenci tego kierunku posiadają wykształcenie umożliwiające pracę w różnych instytucjach archiwalnych, kulturalnych i oświatowych takich jak: archiwa, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, instytucje muzealne, placówki kulturalne, organy samorządowe, muzea, jednostki administracji publicznej i pozarządowej. Mają ponadto kompetencje umożliwiające karierę w mediach, instytucjach naukowych i w świecie wielkiej polityki.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,25

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

0,25

historia5)

0,50

historia sztuki5)

0,40

WOS5)

0,40

geografia5)

0,40

filozofia5)

0,40

matematyka5)

0,40

język kaszubski5)

0,40

język łaciński i kultura antyczna5)

0,40

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
  5. Jeden z ośmiu przedmiotów do wyboru.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 41

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
17 września 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
20 września 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
28 września 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 04 września do 05 października
pon., wt., czw., pt.: 10:00-14:00,śr.: 09:00-15:00
Wydział Historyczny
ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.26
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 21 47

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
17 października 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
18 października 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
26 października 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

pon., wt., czw., pt.: 10:00-14:00,śr.: 09:00-15:00
Wydział Historyczny
ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.26
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 21 47

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 29 października 2018 roku, 10:26