Etnologia - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Wydział Historyczny

Etnologia

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
Zdjęcie Etnologia
Rok akademicki: 2018/2019

Wydział Historyczny

Strona WWW Wydziału: http://www.historia.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Etnologia na UG to nowoczesny kierunek kształcenia. Studenci mają możliwość kontaktu z wykładowcami prowadzącymi badania w społecznościach pozaeuropejskich, zapoznania się ze współczesną refleksją nad zagadnieniami etnicznymi oraz najnowszymi osiągnięciami światowej humanistyki. Etnologia to nauka interdyscyplinarna, pozwalająca zrozumieć mechanizmy rządzące kulturami – tymi bliskimi i tymi odległymi. Studia etnologiczne stanowią doskonałe uzupełnienie dla absolwentów innych kierunków, humanistycznych i ścisłych, którzy w przyszłości będą współpracować z ludźmi, a w szczególności z przedstawicielami różnych kultur. Pokazują, jak wykorzystać zdobytą już wiedzę w praktyce. Uzyskanie tytułu etnologa to potwierdzenie szerokich horyzontów i dobrego zrozumienia współczesnych procesów zachodzących w świecie.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwent etnologii zostanie doceniony w firmach działających na styku z innymi kulturami. Świetnie sprawdzi się tam, gdzie konieczna jest kreatywność, praca w grupie i zarządzanie projektami. Praktyka i umiejętności uzyskane na tym kierunku pozwalają na podjęcie pracy w instytucjach kulturalnych i oświatowych, muzeach, agencjach turystycznych i informacyjnych oraz tam, gdzie niezbędni są specjaliści do spraw społecznych i kulturowych – w administracji, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych i agendach pomocowych, a także w reklamie i marketingu. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę humanistyczną, orientują się w problematyce zjawisk kulturowych, organizowania i funkcjonowania kultury oraz znaczenia i historycznej zmienności jej form.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

0,2

historia5)

0,5

historia sztuki5)

0,5

geografia5)

0,5

WOS5)

0,5

matematyka5)

0,5

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez
    mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
  5. Jeden przedmiot z pięciu do wyboru.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
17 września 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
20 września 2018 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
28 września 2018 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 04 września do 05 października
pon., śr., czw., pt.: 09:00-13:00,wt.: 10:00-15:00
Wydział Historyczny, Instytut Archeologii i Etnologii oraz Instytut Historii Sztuki
ul. Bielańska 5, pok. 14
80-851 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 37 10

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 21 września 2018 roku, 11:56