dr hab. Marek Stażewski, prof. UG | Wydział Historyczny

dr hab. Marek Stażewski, prof. UG

Kontakt

Telefon: + 48 58 523 21 10
Nr pokoju: 2.41

Kontakt przez sekretariat

E-mail do sekretariatu: sekih@ug.edu.pl
Telefon do sekretariatu: + 48 58 523 21 47
Nr pokoju: 2.26

Aktualnie pełnione funkcje: 

Kierownik Zakładu Archiwistyki