:* | Wydział Historyczny

:*

kul

kul

 

Pomorze to kraina różnorodności – zarówno przyrodniczej, religijnej, jak i etnicznej. Wieki wspólnej historii sprawiły, że teraz możemy czerpać z tej wspólnoty jak z cennego źródła. Projekt „Przenikanie się kultur Polska, Białoruś, Ukraina, Litwa ” organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studenckie Koło Naukowe Etnologów Uniwersytetu Gdańskiego ma na celu pokazanie bogactwa, które płynie ze wspólnego działania wielu czynników na rzecz wspólnej ziemi.  Projekt łączy w sobie aspekt naukowy, artystyczny, edukacyjny oraz duchowy. Ma on również charakter integracji międzykulturowej i międzygeneracyjnej, a jego wartość dodaną stanowi promowanie i przekazywanie rzadkich umiejętności oraz wiedzy, stanowiących elementy dziedzictwa niematerialnego.

 

 

 

Projekt „Przenikanie się kultur: Polska, Białoruś, Ukraina, Litwa”
obejmuje następujące wydarzenia:

 

  1. Konferencję „Przenikanie się kultur Polska, Białoruś, Ukraina, Litwa”.

 

 Konferencja zorganizowana we współpracy z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakładem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Gdańskiego jest swoistym zwieńczeniem całego projektu. Na program konferencji złoży się kilku bloków tematycznych dotyczących poszukiwania tego, co wspólne dla kultury

polskiej, białoruskiej, ukraińskiej i litewskiej czyli : historii, etnografii i języka. W ramach spotkania referowane będą wyniki badań naukowych oraz wykłady monograficzne przygotowane przez pracowników naukowych z polskich ośrodków akademickich.

 

  1. Wystawę prac artystycznych pt. „Pomorskie spotkanie z Kulturami Wschodu”.

 

Celem wystawy jest przybliżenie mieszkańcom województwa pomorskiego wybranych aspektów różnorodności kulturowej mniejszości narodowych województwa pomorskiego: Litwinów, Ukraińców i Białorusinów, poprzez warsztaty artystyczne z zakresu: wicia palm wileńskich, haftu ukraińskiego, pisania ikon (wizerunek Chrystusa Pantokratora wg wzoru Białoruskich ikonopisarzy) oraz wicia tradycyjnych łapci poleskich.

 

 

  1. Finał IV Konkursu Antropologicznego

 

Dodatkowym, bardzo ważnym punktem programu będzie wręczenie w trakcie konferencji nagród laureatom Konkursu Antropologicznego, z sukcesem organizowanego od 2013 roku przez Studenckie Koło Naukowe Etnologów Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Etnologii i Antropologii UG oraz Wydział Historyczny UG.

Tegoroczna edycja  IV Konkursu Antropologicznego dotyczyła szeroko rozumianych Kresów Wschodnich Ziem Polskich. Uczestnicy konkursu  mieli okazje odkryć podobieństwa i różnice kultur Wschodu, a uczestnictwo w  konferencji da uczestnikom okazję do poszerzenia swojej wiedzy i poznania środowiska naukowego.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Muszyńska
Treść wprowadzona przez: Lidia Muszyńska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:55