Zapraszamy | Wydział Historyczny

Zapraszamy

dialog

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowamych na wykłady dr. Norberta Lisa "Spotkania Wschodu i Zachodu - Dialog międzykulturowy" we wtorki o godz. 15.30 na Wydziale Historycznym w budynku na ul. Bielańskiej 5. 

Wykład podejmuje aktualną problematykę relacji, spotkań i wzajemnego współżycia społeczności i indywidualnych osób pochodzących z różnych kultur i języków w kontekście tradycji, historii i współczesności. Wpierw dotyka istoty samego dialogu, czym jest i w jaki sposób zachodzi. Potem pochyla się na aspektem tradycji, historii, języka i mowy w dialogu. Następnie analizuje kulturę: z jednej strony czym jest kultura sama w sobie w jej trwałości i przywiązaniu do tradycji, a z drugiej dotyka jej dynamiki i zmienności, z pytaniem: czym jest jej dynamiczność i co jest w niej takiego, że jest ona otwarta na przyjęcie dodatkowych danych i jak zachodzi swego rodzaju "fuzja" kulturowa? Z kolei kurs podejmuje trójzakresową relację kultury i języka do: a) cywilizacji; b) religii; c) subkultur..

Biogram prowadzącego wykład:

Norbert Lis urodził się 13 stycznia 1976 w Radomiu. Po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. 1 czerwca 2002 otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze radomskiej z rąk bpa Zygmunta Zimowskiego. Następnie przez dwa lata pracował jako wikariusz w Jastrzębi. W czerwcu 2004 biskup radomski, Zygmunt Zimowski, skierował go na studia doktoranckie z misjologii na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie. We wrześniu 2006 bp Zimowski posłał go do Mediolanu, by uczestniczył w zajęciach z prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Sacro Cuore. Jednocześnie Wydział Teologiczny UKSW zaproponował mu, by nie przerywał studiów i kontynuował badania nad pracą doktorską, dzięki czemu w styczniu 2008 obronił na tej uczelni doktorat z działalności ewangelizacyjnej w Tanzanii. Pół roku wcześniej, w czerwcu 2007 bp Z. Zimowski skierował go na dalsze studia stacjonarne do Rzymu, gdzie podjął specjalizację z nauk o kulturach świata na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum, na którym w październiku 2009 obronił swój drugi doktorat, tym razem z dialogu międzyreligijnego. W okresie studiów warszawskich wspomagał duszpastersko parafię św. Judy Tadeusza w Starachowicach, a w czasie studiów rzymskich podejmował praktyki duszpasterskie w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoszech, a także misyjną – w Argentynie. Poza tym na potrzeby pierwszego doktoratu odbył w roku 2007 podróż naukowo-misyjną do Afryki; natomiast ze względu na profil i wymagania uczelni rzymskiej ukończył w roku 2009 kurs języka francuskiego w L’Alliance Française w Paryżu. W sierpniu 2011 roku wstąpił do Zakonu Dominikanów. Jest założycielem Studium Dominicanum Szkoły Filozofii i Teologii im. Jacka Woronieckiego OP oraz Szkoły Śpiewu Liturgicznego w Warszawie. Przed wstąpieniem do dominikanów wykładał dialog międzyreligijny na Papieskim Uniwersytecie im. Jana Pawła II Krakowie oraz wprowadzenie do inkulturacji w Centrum Myśli Benedykta XVI w Radomiu. Od 2014 wykłada teologię pastoralną w Kolegium Dominikańskim w Krakowie oraz od 2017 dialog międzykulturowy na Uniwersytecie Warszawskim, a od 2018 roku na Uniwersytecie Gdańskim

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Muszyńska
Treść wprowadzona przez: Lidia Muszyńska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 lutego 2018 roku, 14:50