Rekrutacja na Studia Podyplomowe Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego | Wydział Historyczny

Rekrutacja na Studia Podyplomowe Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego

wisł

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Historycznym trwa rekrutacja na Studia Podyplomowe Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego.

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia (licencjat), pracowników muzeów oraz instytucji i organizacji działających na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również wszystkich osób zainteresowanych przeszłością regionu oraz chętnych do podejmowania działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.

Program studiów obejmuje kilka bloków o zróżnicowanym charakterze. Słuchacze zostaną zapoznani z historią regionu Morza Bałtyckiego, jego kulturą materialną i sztuką. Odrębny blok poświęcony będzie zagadnieniom związanym z muzealnictwem - jego dziejami i współczesnymi trendami, słuchacze uzyskają także wiedzę na temat rynku dzieł sztuki i podstaw konserwacji zabytków w odniesieniu do różnych kategorii obiektów. Cykl zajęć dotyczyć będzie ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym specyfice morskiego dziedzictwa kulturowego. Ponadto uczestnicy studiów uzyskają konkretne narzędzia do działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego. Zostaną zapoznani z prawnymi aspektami zagadnienia, poznają techniki negocjacji i podstawy organizacji imprez turystycznych z nastawieniem na promocję dziedzictwa kulturowego regionu. Odrębne zajęcia poświęcone będą pozyskiwaniu funduszy na projekty kulturalne oraz zarządzaniu projektami międzynarodowymi. 

Absolwent zna dzieje regionu Morza Bałtyckiego oraz jego kultury, posiada wiedzę na temat różnych aspektów ochrony dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem dziedzictwa morskiego, zna i potrafi posługiwać się narzędziami potrzebnymi do działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.

Forma i czas trwania studiów: studia niestacjonarne, dwusemestralne, zjazdy w soboty

Opłata semestralna w roku akademickim 2018/2019 wynosi 1500,00 PLN za semestr.

Limit miejsc: 20-30 osób

Kierownik studiów: dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw.

Obsługa administracyjna: mgr Lidia Muszyńska, pokój nr 2.57

Kontakt: tel.: (58) 523 20 23, e-mail: hisbk@univ.gda.plhislm@ug.edu.pl

Etapy rekrutacji:

  1. Rejestracja w IRK: od dnia 02.01.2018 r. do dnia 17.02.2019 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia 02.01.2019 r. do dnia 18.02.2019 r.
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 18.02.2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w pokoju 2.57.

Zapraszamy

Fot.1. Fort Carrè, widok z lotu, fot. OPEGIEKA Elbląg sp. z o.o., Marta Gąsior, Leszek Drobiszewski

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Muszyńska
Treść wprowadzona przez: Lidia Muszyńska
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 20 stycznia 2019 roku, 23:33