Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 | Wydział Historyczny

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

inauguracja

W dniu 03.10.2017 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Po powitaniu przez Dziekana Wydziału Historycznego prof. dr. hab. Wiesława Długokęckiego dokonano immatrykulacji studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów III stopnia. W trakcie uroczystości zabrał głos Prorektor ds. Studenckich, dr hab. Arnold Kłonczyński, profesor nadzwyczajny. Wykład inauguracyjny pt. „Przypadek „pompejański” w archeologii czyli narodziny i tragiczny koniec średniowiecznego miasteczka na Warmii” wygłosił dr Arkadiusz Koperkiewicz. Następnie wręczone zostały dyplomy habilitacyjne i doktorskie. Wręczone zostały również nagrody za najlepsze prace magisterskie obronione w roku akademickim 2015/2016 w Instytucie Historii i Historii Sztuki. Dziekan Wydziału Historycznego zakończył uroczystość słowami - Rok Akademicki 2017/2018 uważam za rozpoczęty.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Muszyńska
Treść wprowadzona przez: Lidia Muszyńska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 października 2017 roku, 15:41