Wyjazd dydaktyczny studentów KiTH „Stolice Habsburgów” | Wydział Historyczny

Wyjazd dydaktyczny studentów KiTH „Stolice Habsburgów”

sh

Wyjazd dydaktyczny studentów KiTH „Stolice Habsburgów”

Krajoznawstwo i turystyka historyczna to unikatowy kierunek studiów otwarty w 2010 r. na Wydziale Historycznym UG. Jego ideą było przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy związany z branżą turystyczną nie tylko z wiedzą teoretyczną, ale również przygotowaniem praktycznym. Właśnie temu służyć miał wyjazd dydaktyczny studentów, jaki odbył się w dniach 19-26 kwietnia 2017 r. Udział w nim wzięło 28 studentów II roku KiTH oraz 10 studentów I roku KiTH, którzy pod opieką merytoryczną i dydaktyczną prof. dr hab. Anny Paner oraz dr Iwony Janickiej przez kilka dni zwiedzali stolice trzech państw – Węgier (Budapeszt), Austrii (Wiedeń) i Czech (Pragę). Przygotowanie całego wyjazdu spoczywało na studentach. Stroną logistyczną zajmowała się Patrycja Szramka, plan wyjazdu przygotowała Wiktoria Pawłowska i Adrianna Szyszka w wyznaczaniu trasy pomagała Alina Yankowskaya, a rolę liczmanów pełnili niezawodni Maciej Plichta oraz Mateusz Kaniuk-Krok. Każdy ze studentów musiał przygotować informacje na temat kolejnych zwiedzanych obiektów, opowiedzieć o nim, a przede wszystkim pokierować grupą. Był to świetny sprawdzian umiejętności organizacyjnych studentów, a także ich wiedzy historycznej, geograficznej, znajomości psychologii, prawa turystycznego, kwestii ekonomicznych. Wyjazd został dofinasowany ze środków Komisji ds. dotacji projakościowej przyznanej w formie grantu na rozwój kierunku, a także środków własnych uczestników. Będziemy dążyć do tego, by podobne wyjazdy dydaktyczne dla studentów stały się częścią programu KiTH.

Oprac. dr Iwona Janicka

shshshshshshshshshshshshshsh
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Muszyńska
Treść wprowadzona przez: Lidia Muszyńska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 czerwca 2017 roku, 11:37