Religioznawstwo w nowej odsłonie - zobacz film o nas!! | Wydział Historyczny

Religioznawstwo w nowej odsłonie - zobacz film o nas!!

religioznawstwo

 

Religioznawstwo w nowej odsłonie!

Religioznawstwo (religiologia) jest naukową refleksją nad istotą religii i konkretnymi religiami. Refleksja ta przeprowadzana jest w klimacie szacunku do przekonań i uczuć religijnych wszystkich ludzi. Ponieważ nośnikiem religii jest człowiek żyjący w społeczności, refleksja nad religią podąża za nim do niemal wszystkich dziedzin życia.

 

Studia na religioznawstwie nie tylko dostarczają wiedzy, rozwijają zainteresowania, poszerzają horyzonty, ale przede wszystkim ułatwiają zrozumienie świata i samego siebie. Przez to studiujący ma szansę stać się człowiekiem więcej rozumiejącym. Jako taki jest w centrum zainteresowania wielu pracodawców.

 

Religioznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim istnieje od 2010 r. na poziomie studiów licencjackich. Od 2017/2018 startuje w nowej formule – ogólnouniwersyteckiej. Wykłady na religioznawstwie poprowadzi kadra złożona z najlepszych wykładowców z kilku wydziałów Uniwersytetu.

Oprócz palety podstawowych wykładów (etnologia religii, politologia religii, psychologia religii, socjologia religii, filozofia religii, fenomenologa religii, hermeneutyka religijna, prawo wyznaniowe, język religijny...) studiujący ma możliwość zapoznania się z zagadnieniami, które nie są wykładane na religioznawstwie w kraju, jak np.: wstęp do badań nad tekstami religijnymi, archeologia religijna, inicjacja religijna, pedagogika religii, geografia religii, media a religia, ekonomia a religia, biofilozofia czy filozofia cywilizacji.

Nowy plan studiów

 

ZałącznikWielkość
Plik religioznawstwo69.69 MB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Muszyńska
Treść wprowadzona przez: Lidia Muszyńska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 lipca 2017 roku, 8:17